en
A A+ A++
A A A A

Szukaj

RNA czy DNA – czy to właściwe pytanie?

Zapraszam do wysłuchania podkastu audycji Dr. Łukasza Badowskiego „Z innej planety”, w której rozmawialiśmy o wnioskach płynących z artykułu na temat wspólnego pochodzenia RNA i DNA, który ukazał się niedawno w Nature przy współpracy z Rafałem Szablą i Mikołajem Janickim oraz zespołem Johna Sutherlanda z Laboratorium Biologii Molekularnej MRC. Akurat o samej pracy, tudzież naszym […]

Czytaj więcej…

Transfer wodoru indukowany promieniowaniem UV w parach zasad DNA na powierzchni ciemnych stanów nπ*

Ciemne stany nπ* odgrywają znaczącą rolę w destrukcyjnej fotochemii pirymidynowych zasad kwasów nukleinowych. Na podstawie obliczeń kwantowo-chemicznych wykazujemy, że charakterystyczny schemat wiązania wodorowego pary zasad guanina-cytozyna może ułatwić tworzenie w stanie wzbudzonym z przeniesieniem ładunku tzw chwiejnego (ang. wobble) kompleksu. Prowadzi to do bezbarierowego, elektronowo napędzanego procesu transferu protonów (EDPT), który umożliwia fotodeaktywację pary zasad […]

Czytaj więcej…