Archiwum

Materiały archiwalne zebrane w tym miejscu dokumentują historię fizykochemii w Politechnice Wrocławskiej, rozpoczętą w roku 1945 wraz z organizacją polskich uczelni we Wrocławiu.

Są przekonywającym świadectwem trudów i sukcesów ludzi, dowodem rozwoju materialnego oraz intelektualnego, który tworzy podstawy dla pracy kolejnych pokoleń.