en
A A+ A++
A A A A

Szukaj

Dr hab. inż. Tomasz Olszewski

Profesor Uczelni, Zastępca Kierownika Katedry Chemii Fizycznej i Teoretycznej

Wybrzeże Wyspiańskiego 27

50-370 Wrocław

tomasz.olszewski@pwr.edu.pl

(+48) 71 320 2917 lub 3210

Office:Budynek A02, p. 320a-b

Curriculum vitae
Bibliografia
Do pobrania

Zainteresowania naukowe

Główny obszar zainteresowań naukowych to chemia organiczna ze szczególnym uwzględnieniem syntezy nowych związków fosforoorganicznych, posiadających zdefiniowaną aktywność biologiczną i/lub ciekawe właściwości fizyczne i chemiczne, a także kataliza a w szczególności metateza olefin oraz procesy z udziałem katalizatorów uzyskiwanych z biomasy pochodzącej z fitoremediacji terenów skażonych metalami.

Wybrane artykuły naukowe

1
C. Bihanic, K. Richards, T. K. Olszewski and C. Grison, Eco-Mn Ecocatalysts: Toolbox for Sustainable and Green Lewis Acid Catalysis and Oxidation Reactions, ChemCatChem, 2020, 12, 1529–1545. Cite
1
J. Iwanejko, A. Brol, B. M. Szyja, M. Daszkiewicz, E. Wojaczyńska and T. K. Olszewski, Aminophosphonates and aminophosphonic acids with tetrasubstituted stereogenic center: Diastereoselective synthesis from cyclic ketimines, Organic and Biomolecular Chemistry, 2019, 17, 7352–7359. Cite
1
T. K. Olszewski, P. Adler and C. Grison, Bio-based catalysts from biomass issued after decontamination of effluents rich in copper— an innovative approach towards greener copper-based catalysis, Catalysts, , DOI:10.3390/catal9030214. Cite
1
E. Żymańczyk-Duda, N. Dunal, M. Brzezińska-Rodak, A. Osiewała, T. K. Olszewski, M. Klimek-Ochab and M. A. Serafin-Lewańczuk, First biological conversion of chiral heterophosphonate derivative - scaling and paths of conversion discussion /, Bioorganic Chemistry., , DOI:10.1016/j.bioorg.2019.01.047. Cite
1
A. Tracz, A. Gawin, M. Bieniek, T. K. Olszewski and K. Skowerski, Ammonium NHC-tagged olefin metathesis catalysts – influence of counter-ions on catalytic activity, New J. Chem., 2018, 42, 8609–8614. Cite

Kariera

2019 - OBECNIE

Politechnika Wrocławska — Profesor Uczelni

  • Zastępca kierownika Katedry Chemii Fizycznej i Kwantowej
2013 - 2019

Politechnika Wrocławska — Adiunkt

2012 - 2013

Politechnika Wrocławska — Asystent

Tytuły i stopnie

2016

Politechnika Wrocławska — Wydział Chemiczny – stopień dr. hab. nauk chemicznych (chemia organiczna)

2006

Politechnika Wrocławska — Wydział Chemiczny – stopień dr. nauk chemicznych (chemia organiczna)

2002

Politechnika Wrocławska — Wydział Chemiczny – tytuł mgr. inż. chemii (chemia organiczna)

Staże naukowe

2019 (5 dni)

Centre National de la Recherche Scientifique — Montpellier, Francja – visiting professor

2018 (5 dni)

Cardiff University — School of Chemistry, Cardiff, Walia, UK – visiting professor

2011 - 2012

Apeiron Synthesis S.A. — Wrocław – Kierownik Projektu

2008

University of Basque Country — Hiszpania – staż podoktorski

2007 (12 miesięcy)

National Hellenic Research Foundation — Ateny, Grecja – staż podoktorski, stypendium Marie-Curie

2002 (5 miesięcy)

University of Aarhus — Aarhus, Dania – staż naukowy, stypendium Marie-Curie

2001 (5 miesięcy)

École National Supérieure de Chimie — Montpellier, Francja - staż naukowy, stypendium ERASMUS

Nagrody

Nagrody Rektora Politechniki Wrocławskiej za działalność naukową oraz działalność na rzecz uczelni (w latach 2015, 2016). Nagroda Rektora Politechniki Wrocławskiej za wyróżniającą rozprawę doktorską (2006 r.)

Inne najważniejsze wyróżnienia:

od 2019 – Członek komitetu redakcyjnego “Organics” (MDPI);
2019 – stypendium wyjazdowe Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej;
od 2016 – członek Zarządu Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
2012-2015 – laureat programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Iuventus Plus;
od 2006 – członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

1
J. Iwanejko, M. Sowiński, E. Wojaczyńska, T. K. Olszewski and M. Górecki, An approach to new chiral bicyclic imines and amines via Horner–Wadsworth–Emmons reaction, RSC Adv., 2020, 10, 14618–14629. Cite
1
C. Bihanic, K. Richards, T. K. Olszewski and C. Grison, Eco-Mn Ecocatalysts: Toolbox for Sustainable and Green Lewis Acid Catalysis and Oxidation Reactions, ChemCatChem, 2020, 12, 1529–1545. Cite
1
E. Wolińska, K. Hałdys, J. Góra, T. K. Olszewski, B. Boduszek and R. Latajka, Phosphonic and Phosphinic Acid Derivatives as Novel Tyrosinase Inhibitors: Kinetic Studies and Molecular Docking, Chemistry and Biodiversity, , DOI:10.1002/cbdv.201900167. Cite
1
Ł. Gułajski, A. Tracz, K. Urbaniak, S. J. Czarnocki, M. Bieniek and T. K. Olszewski, Ammonium-tagged ruthenium-based catalysts for olefin metathesis in aqueous media under ultrasound and microwave irradiation, Beilstein Journal of Organic Chemistry, 2019, 15, 160–166. Cite
1
J. Iwanejko, A. Brol, B. M. Szyja, M. Daszkiewicz, E. Wojaczyńska and T. K. Olszewski, Aminophosphonates and aminophosphonic acids with tetrasubstituted stereogenic center: Diastereoselective synthesis from cyclic ketimines, Organic and Biomolecular Chemistry, 2019, 17, 7352–7359. Cite
1
T. K. Olszewski, P. Adler and C. Grison, Bio-based catalysts from biomass issued after decontamination of effluents rich in copper— an innovative approach towards greener copper-based catalysis, Catalysts, , DOI:10.3390/catal9030214. Cite
1
J. Iwanejko, A. Brol, B. Szyja, M. Daszkiewicz, E. Wojaczyńska and T. K. Olszewski, Hydrophosphonylation of chiral hexahydroquinoxalin-2(1H)-one derivatives as an effective route to new bicyclic compounds: Aminophosphonates, enamines and imines, Tetrahedron, 2019, 75, 1431–1439. Cite
1
A. Stanovych, M. Balloy, T. K. Olszewski, E. Petit and C. Grison, Depollution of mining effluents: innovative mobilization of plant resources, Environmental Science and Pollution Research, 2019, 26, 19327–19334. Cite
1
C. De Laet, T. K. Olszewski and C. Grison, Melliferous potential of Mentha aquatica, Journal of Apicultural Research, 2019, 58, 714–719. Cite
1
E. Żymańczyk-Duda, N. Dunal, M. Brzezińska-Rodak, A. Osiewała, T. K. Olszewski, M. Klimek-Ochab and M. A. Serafin-Lewańczuk, First biological conversion of chiral heterophosphonate derivative - scaling and paths of conversion discussion /, Bioorganic Chemistry., , DOI:10.1016/j.bioorg.2019.01.047. Cite
1
A. Tracz, A. Gawin, M. Bieniek, T. K. Olszewski and K. Skowerski, Ammonium NHC-tagged olefin metathesis catalysts – influence of counter-ions on catalytic activity, New J. Chem., 2018, 42, 8609–8614. Cite
1
J. Iwanejko, E. Wojaczyńska and T. K. Olszewski, Green chemistry and catalysis in Mannich reaction, Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry, 2018, 10, 27–34. Cite
1
N. Kmiecik, M. Serafin, E. Zymanczyk-Duda and T. K. Olszewski, Rapid enantiodifferentation of chiral organophosphorus compounds by 31P NMR spectroscopy in the presence of αcyclodextrin as the chiral solvating agent, Spectroscopy (Santa Monica), 2017, 32, 36–39 and 49. Cite
1
S. J. Czarnocki, I. Czeluśniak, T. K. Olszewski, M. Malinska, K. Woźniak and K. Grela, Rational and Then Serendipitous Formation of Aza Analogues of Hoveyda-Type Catalysts Containing a Chelating Ester Group Leading to a Polymerization Catalyst Family, ACS Catalysis, 2017, 7, 4115–4121. Cite
1
E. Proniewicz, S. Vantasin, T. K. Olszewski, B. Boduszek and Y. Ozaki, Biological application of water-based electrochemically synthesized CuO leaf-like arrays: SERS response modulated by the positional isomerism and interface type, Physical Chemistry Chemical Physics, 2017, 19, 31842–31855. Cite
1
E. Proniewicz, B. Gralec, T. K. Olszewski and B. Boduszek, Aqueous platinum nanoparticles solution for the detection of pyridine derivatives of aminophosphinic acid. Influence of positional isomerism, Applied Surface Science, 2017, 425, 941–947. Cite
1
G. Clavé, C. Garel, C. Poullain, B.-L. Renard, T. K. Olszewski, B. Lange, M. Shutcha, M.-P. Faucon and C. Grison, Ullmann reaction through ecocatalysis: Insights from bioresource and synthetic potential, RSC Advances, 2016, 6, 59550–59564. Cite
1
C. Grison, V. Escande and T. K. Olszewski, in Bioremediation and Bioeconomy, 2016, pp. 629–663. Cite
1
E. Pięta, E. Proniewicz, A. Kudelski, T. K. Olszewski and B. Boduszek, Vibrational characterization of α-aminophosphinic acid derivatives of pyridine: DFT, Raman and SERS spectroscopy studies, Vibrational Spectroscopy, 2016, 83, 115–125. Cite
1
B. Boduszek and T. K. Olszewski, Application of tris(trimethylsilyl) phosphite as a convenient phosphorus nucleophile in the direct synthesis of tetrasubstituted α-aminophosphonic acids from ketimines, Arkivoc, 2016, 2017, 173–179. Cite
1
E. Klem-Marciniak, T. K. Olszewski, K. Hoffmann, M. Huculak-Mączka and D. M. Popławski, Zastosowanie reakcji Mannicha do otrzymania chelatów nawozowych /, Proceedings of ECOpole., , DOI:10.2429/proc.2016.10(1)019. Cite
1
T. K. Olszewski, E. Wojaczyńska, R. Wieczorek and J. Bąkowicz, α-Hydroxyphosphonic acid derivatives of 2-azanorbornane: Synthesis, DFT calculations, and crystal structure analysis, Tetrahedron Asymmetry, 2015, 26, 601–607. Cite
1
T. K. Olszewski, Asymmetric synthesis of α-hydroxymethylphosphonates and phosphonic acids via hydrophosphonylation of aldehydes with chiral H-phosphonate, Tetrahedron Asymmetry, 2015, 26, 393–399. Cite
1
E. Pięta, E. Proniewicz, B. Boduszek, T. K. Olszewski, M. Nattich-Rak and Y. Kim, Probing the Ag, Au, and Cu electrode/pyridine-α-hydroxymethyl biphenyl phosphine oxide isomer interface with SERS, Applied Surface Science, 2015, 335, 167–183. Cite
1
V. Escande, T. K. Olszewski and C. Grison, From biodiversity to catalytic diversity: how to control the reaction mechanism by the nature of metallophytes, Environmental Science and Pollution Research, 2015, 22, 5653–5666. Cite
1
E. Wojaczyńska, J. Wojaczyński, K. Kleniewska, M. Dorsz and T. K. Olszewski, 2-Azanorbornane-a versatile chiral aza-Diels-Alder cycloadduct: Preparation, applications in stereoselective synthesis and biological activity, Organic and Biomolecular Chemistry, 2015, 13, 6116–6148. Cite
1
T. K. Olszewski and M. Majewski, Highly diastereoselective addition of chiral H-phosphonate to tert-butylsulfinyl aldimines: a convenient approach to (R)-α-aminophosphonic acids, Tetrahedron Asymmetry, 2015, 26, 846–852. Cite
1
E. Klem-Marciniak, T. K. Olszewski and M. Huculak-Mączka, in Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Zbigniewa Hubickiego.: Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2015., 2015. Cite
1
E. Piȩta, E. Proniewicz, B. Boduszek, T. K. Olszewski, Y. Kim and L. M. Proniewicz, Exploring the isomer dependent SERS spectra of (diphenylphosphoryl) (pyridin-2, -3, and -4-yl)methanol adsorbed on gold nanocolloids, Journal of Spectroscopy, , DOI:10.1155/2014/894749. Cite
1
K. Skowerski, J. Białecki, A. Tracz and T. K. Olszewski, An attempt to provide an environmentally friendly solvent selection guide for olefin metathesis, Green Chemistry, 2014, 16, 1125–1130. Cite
1
E. Proniewicz, E. Pieta, K. Zborowski, A. Kudelski, B. Boduszek, T. K. Olszewski, Y. Kim and L. M. Proniewicz, Raman, surface-enhanced raman, and density functional theory characterization of (diphenylphosphoryl)(pyridin-2-, -3-, and -4-yl)methanol, Journal of Physical Chemistry A, 2014, 118, 5614–5625. Cite
1
V. Escande, T. K. Olszewski, E. Petit and C. Grison, Biosourced polymetallic catalysts: An efficient means to synthesize underexploited platform molecules from carbohydrates, ChemSusChem, 2014, 7, 1915–1923. Cite
1
V. Escande, T. K. Olszewski and C. Grison, Preparation of ecological catalysts derived from Zn hyperaccumulating plants and their catalytic activity in Diels-Alder reaction, Comptes Rendus Chimie, 2014, 17, 731–737. Cite
1
T. K. Olszewski, M. Figlus and M. Bieniek, Olefin metathesis: A versatile synthetic tool for use in preparation of active pharmaceutical ingredients, Chimica Oggi/Chemistry Today, 2014, 32, 22–29. Cite
1
T. K. Olszewski, Environmentally benign syntheses of α-substituted phosphonates: Preparation of α-amino- and α-hydroxyphosphonates in water, in ionic liquids, and under solvent-free conditions, Synthesis (Germany), 2014, 46, 403–429. Cite
1
K. Skowerski, P. Kasprzycki, M. Bieniek and T. K. Olszewski, Efficient, durable and reusable olefin metathesis catalysts with high affinity to silica gel, Tetrahedron, 2013, 69, 7408–7415. Cite
1
T. K. Olszewski, M. Bieniek, K. Skowerski and K. Grela, A new tool in the toolbox: Electron-withdrawing group activated -Ruthenium Catalysts for Olefin Metathesis, Synlett, , DOI:10.1055/s-0032-1318497. Cite
1
B. Boduszek, T. K. Olszewski, W. Goldeman, K. Grzegolec and P. Blazejewska, Preparation of new imidazol-2-yl-(amino)methylphosphonates, phosphinates and phosphine oxides and their unexpected cleavage under acidic conditions, Tetrahedron, 2012, 68, 1223–1229. Cite
1
P. Knapkiewicz, K. Skowerski, D. E. Jaskólska, M. Barbasiewicz and T. K. Olszewski, Nitration under continuous flow conditions: Convenient synthesis of 2-isopropoxy-5-nitrobenzaldehyde, an important building block in the preparation of nitro-substituted Hoveyda-Grubbs metathesis catalyst, Organic Process Research and Development, 2012, 16, 1430–1435. Cite
1
T. K. Olszewski and D. E. Jaskólska, Imidazol(in)ium-2-carboxylates as efficient precursors to N-heterocyclic carbene complexes of copper and silver, Heteroatom Chemistry, 2012, 23, 605–609. Cite
1
P. Knapkiewicz, K. Skowerski, D. E. Jaskólska, P. Kowalski and T. K. Olszewski, A flow-through silicon-glass microreactor for the synthesis of 2-isopropoxy-5-nitrobenzaldehyde, Przeglad Elektrotechniczny, 2012, 88, 98–100. Cite
1
P. Knapkiewicz, K. Skowerski, D. E. Jaskólska, P. Kowalski and T. K. Olszewski, Mikroreaktor krzemowo-szklany do syntezy 2-izopropoksy-5- nitrobenzaldehydu /, Przegląd Elektrotechniczny. Cite
1
T. K. Olszewski and B. Boduszek, Application of bis(trimethylsilyl) phosphonite in the efficient preparation of new heterocyclic -aminomethyl- H -phosphinic acids, Synthesis, 2011, 437–442. Cite
1
F. Serra, P. Coutrot, M. Estève-Quelquejeu, P. Herson, T. K. Olszewski and C. Grison, Diastereoselective synthesis of lincosamine precursors, European Journal of Organic Chemistry, 2011, 1841–1847. Cite
1
T. K. Olszewski, F. Serra, C. Grison and P. Herson, Efficient synthesis of direct precursors of the carbohydrate moiety of new antibacterials 6-epi-VIC-105555 and 6-epi-VIC-II, Journal of Carbohydrate Chemistry, 2011, 30, 94–115. Cite
1
J. Michalska, B. Boduszek and T. K. Olszewski, New quinoline-2, -3, and 4-yl-(amino) methylphosphonates: Synthesis and study on the C-P bond cleavage in quinoline-2 and -4 derivatives under acidic conditions, Heteroatom Chemistry, 2011, 22, 617–624. Cite
1
T. K. Olszewski, C. Grison, C. Bomont and P. Coutrot, Synthesis of insect pheromones: improved method for the preparation of queen substance and royal jelly of honeybees Apis mellifera /, Annales de la Societe Entomologique de France. Cite
1
T. K. Olszewski, C. Bomont, P. Coutrot and C. Grison, Lithiated anions derived from (alkenyl)pentamethyl phosphoric triamides: Useful synthons for the stereoselective synthesis of 9-oxo- and 10-hydroxy-2(E)-decenoic acids, important components of queen substance and royal jelly of honeybee Apis mellifera, Journal of Organometallic Chemistry, 2010, 695, 2354–2358. Cite