en
A A+ A++
A A A A

Szukaj

Transfer wodoru indukowany promieniowaniem UV w parach zasad DNA na powierzchni ciemnych stanów nπ*

Ciemne stany nπ* odgrywają znaczącą rolę w destrukcyjnej fotochemii pirymidynowych zasad kwasów nukleinowych. Na podstawie obliczeń kwantowo-chemicznych wykazujemy, że charakterystyczny schemat wiązania wodorowego pary zasad guanina-cytozyna może ułatwić tworzenie w stanie wzbudzonym z przeniesieniem ładunku tzw chwiejnego (ang. wobble) kompleksu. Prowadzi to do bezbarierowego, elektronowo napędzanego procesu transferu protonów (EDPT), który umożliwia fotodeaktywację pary zasad bez uszkodzenia ich struktury. Te fotostabilizujące właściwości zostają zachowane nawet po wymianie guaniny na hipoksantynę. Niedostępność tego procesu w parze zasad adenina-tymina wyjaśnia również przyczyny, dla których cytozyna jest mniej podatna na tworzenie się fotodimerów w dwuniciowym DNA.

Źródło: K. E. Szkaradek, P. Stadlbauer, J. Šponer, R. W. Góra and R. Szabla, UV-induced hydrogen transfer in DNA base pairs promoted by dark nπ* states, Chem. Commun., 2020, 56, 201–204.